Anställningsavtal

När en anställd begär ett anställningsbevis är du skyldig att utfärda ett sådant. När du ska skriva ett anställningsavtal finns ingen standardiserad blankett.

hero
Glödlampa