Arbete utomlands

Om du har fått ett arbete utomlands är det viktigt att du tar reda på var du ska vara arbetslöshetsförsäkrad innan du börjar arbeta.
I de allra flesta fall ska du tillhöra arbetslandets försäkring och söka utträde från oss när du börjar jobba inom EU/EES och i Schweiz.

hero

Huvudregeln är att du ska du vara försäkrad i arbetslandet, men i vissa undantagsfall ska du vara försäkrad i Sverige fast du arbetar i ett annat medlemsland. Ett exempel på ett undantag är när din arbetsgivare skickar ut dig på arbete i ett annat land.

Försäkring i Sverige

Om du ska arbeta i ett annat medlemsland men vara försäkrad i Sverige fortsätter du att vara medlem hos oss. Du behöver intyg A1 eller E101 från Försäkringskassan för att vara säker på att du ska omfattas av svensk försäkring under tiden du arbetar utomlands.
Att det är Försäkringskassan du ska vända dig till beror på att beslut om vilket lands försäkring som gäller inte bara berör arbetslöshetsförsäkring, utan hela det svenska trygghetssystemet.
I Sverige är det Försäkringskassan som är så kallad behörig institution att fatta beslut om undantag från huvudregeln.

Försäkring utomlands

I de flesta länder inom EU blir du automatiskt arbetslöshetsförsäkrad när du börjar arbeta. I till exempel Danmark är det annorlunda. Där måste du själv ansluta dig till en arbetslöshetskassa. Se till att bli försäkrad mot arbetslöshet från första arbetsdagen för att vara obrutet försäkrad under tiden du arbetar utomlands.

Kontakta oss så fort du har frågor

Tveka inte att kontakta oss när du planerar att åka utomlands eller när du är på väg tillbaka, för att få reda på vad som gäller i just ditt fall. 

Du når oss på telefon 0771-469 100.

Ansök inom åtta veckor

Ett krav är dock att du var försäkrad (var medlem i en a-kassa) innan du reste och att din ansökan om återinträde görs inom åtta veckor från det du inte längre omfattas av försäkringen i det land där du arbetat.

Styrande regelverk

Regelverket som styr var du ska vara försäkrad fastställs i EU-förordningen 883/04. Regelverket gäller inte bara arbetslöshetsförsäkringen, utan hela det sociala trygghetssystemet i respektive land.

Läs mer om att söka arbete i annat EUEES-land

Informationsbroschyr om att söka arbete i annat EUEES-land