Arbetslös för första gången


Det är inte självklart att veta vad man ska göra och i vilken ordning man ska göra det när man har blivit arbetslös. Med hjälp av vår steg-för-steg-guide blir det lättare.

hero

Så söker du ersättning - steg för steg

 • 1

  Anmälan på Arbetsförmedlingen

  Det är viktigt att du på din första arbetslösa dag anmäler dig som arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

  Det är från den dagen du är anmäld hos Arbetsförmedlingen som du kan bli beviljad ersättning från a-kassan.

  När du har anmält dig så kommer Arbetsförmedlingen att skicka en digital signal till din a-kassa där det framgår från vilket datum du är arbetslös och arbetssökande.

  Skriv in dig på Arbetsförmedlingen

 • 2

  Fyll i din “Ansökan om ersättning” och följ din "att göra-lista"

  Logga inMina Sidor med din e-legitimation.

  Vad är e-legitimation? Läs mer här www.e-legitimation.se.

  Fyll i din "Ansökan om ersättning".

  Följ din "att göra-lista" och slutför de uppgifter som finns att göra.

  På Mina Sidor kan du även begära arbetsgivarintyg från din arbetsgivare

 • 3

  Tidrapportera

  Du ska skicka in tidrapporter från och med din första arbetslösa vecka.
  Tidrapporten är själva ansökan om arbetslöshetsersättning.

  Logga in på "Mina Sidor" och klicka på "Rapportera Tid".
  Välj den vecka som du vill rapportera och skicka in din tidrapport.

  Hur tidrapporterar jag? Titta gärna på vår korta guide för hur man tidrapporterar: Hur tidrapporterar jag?

 • 4

  Håll koll på Mina Sidor och invänta beslut

  Logga inMina Sidor och håll koll så att du inte har några uppgifter på din att göra-lista som du behöver slutföra.

  Har du gjort allt som finns på din att-göra lista så är det bara att vänta på att vi ska handlägga ditt ärende.

  När ditt ärende är klart så kommer du att få beslutsbrev via Mina Sidor eller per post om du inte har tillgång till e-legitimation.

  Logga in på Mina Sidor

 • 5

  Utbetalningar

  När du blivit beviljad ersättning gäller att om din tidrapport har blivit inskickad på måndagen så kan ersättningen betalas ut på torsdagen samma vecka.

  Alla utbetalningar sker via Swedbank. På deras webbplats kan du anmäla vilken bank och konto du vill ha pengarna till: Swedbanks Kontoregister

 • 6

  Kom ihåg att meddela förändringar

  Om din situation förändras under arbetslöshetens gång,
  om du till exempel börjar studera, startar företag, börjar ta ut pension eller annat så är det viktigt att du meddelar oss förändringen så snart som möjligt.
  Detta för att undvika att ersättning betalas ut felaktigt och att du blir återbetalningsskyldig. Du måste meddela oss inom 14 dagar. Låter du bli att lämna uppgifter riskerar du att förlora ditt medlemskap. 
  I värsta fall kan vi även bli skyldiga att polisanmäla dig.

Arbetslös för första gången

Grundvillkor 
Det finns ett antal grundvillkor som, vid sidan av ett arbetsvillkor och ett medlemsvillkor, måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till ersättning från oss.

Dessa grundvillkor innebär att du:

•    är arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan,
•    är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och
•    även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande.

Medlemsvillkor 
Ett medlemsvillkor innebär att du har varit medlem i en a-kassa under en sammanhängande tid av minst tolv månader.

Ett medlemsvillkor är tillsammans med ett uppfyllt arbetsvillkor förutsättningarna för att du ska kunna ansöka om inkomstbaserad ersättning (det vill säga en a-kasseersättning som grundar sig på den inkomst du haft under det senaste året).

Om du uppfyller ett arbetsvillkor (läs om det under rubriken arbetsvillkor) men inte ett medlemsvillkor kan du ansöka om grundersättning. Läs mer om det här

Arbetsvillkor  
För att du ska kunna ansöka om inkomstbaserad ersättning (en ersättning som grundas på det arbete du utfört) måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Det finns flera olika sätt att göra det på.

Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under de senaste tolv månaderna före arbetslösheten (ramtiden) gjort något av följande:

•    Förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 60 arbetade timmar.
•    Förvärvsarbetat i minst 420 timmar under sex
sammanhängande kalendermånader och arbetat minst 40 timmar i varje månad.

Som förvärvsarbete räknas också tid med:

•    betald semester med bibehållen lön, ledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön)

•    avgångsvederlag/ekonomiskt skadestånd

•    skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)

•    anställning inom Samhall

•    anställning med lönebidrag

•    nystartsjobb

Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.
 
Arbetsgivarintyg 
Ett arbete ska alltid styrkas med arbetsgivarintyg, som din arbetsgivare fyller i. Det är din arbetade tid under de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös som ska styrkas. 

Vi använder ditt arbetsgivarintyg som underlag för att bedöma om du kan få arbetslöshetsersättning och i så fall hur mycket.

På Mina sidor kan du begära att din arbetsgivare fyller i ett arbetsgivarintyg. Din arbetsgivare fyller i  intyget i intyget på www.arbetsgivarintyg.nu och du godkänner det via Mina sidor.

Arbetsgivarintyget fylls i för de senaste tolv månaderna du har arbetat. Har du haft flera anställningar behöver vi ett arbetsgivarintyg från varje enskild arbetsgivare. Under fliken Arbetsgivare här på webbplatsen finns mer att läsa om hur intyget fylls i.

Du måste också skicka in Arbetsgivarintyg till oss på begäran, till exempel när din anställning är avslutad eller vid pågående deltidsanställning.

Genomsnittlig arbetstid 
När vi räknar ut vilken ersättning du har rätt till vägs olika faktorer ihop. En av dessa faktorer är din genomsnittliga arbetstid per vecka före arbetslösheten.

Genomsnittlig arbetstid är det antal timmar per vecka som du får ersättning för om du är helt arbetslös. För dig som har ersättning enligt grundförsäkringen påverkar den genomsnittliga arbetstiden också din ersättning.

Arbetsgivarintyget utgör grunden
Din genomsnittliga arbetstid beräknas med hjälp av uppgifterna på ditt arbetsgivarintyg. Den motsvarar den genomsnittliga tid som du arbetat, tolv månader före arbetslösheten. Tid med vissa socialförsäkringsförmåner, till exempel sjukpenning och föräldrapenning, kan läggas samman med arbetad tid när beräkningen görs.

Om tid före din arbetslöshet är överhoppningsbar, om du till exempel varit föräldraledig, sjukskriven eller studerat kan månader som ligger längre än ett år tillbaka i tiden räknas med då din genomsnittliga arbetstid fastställs.
 
Egen uppsägning 
Om du har avslutat din anställning på egen begäran eller orsakat att arbetsgivaren sagt upp dig ska du skicka oss en förklaring och underlag som visar varför din anställning har upphört.

Finns det förhandlingsprotokoll mellan till exempel ditt fackförbund och din arbetsgivare ska du skicka med det. Vi behöver underlagen för att bedöma om du har haft giltiga skäl för att sluta din anställning.

Giltiga skäl för att slippa avstängning
För att inte bli avstängd från rätten till ersättning krävs det mycket starka skäl, till exempel hälsoskäl, att arbetsgivaren inte betalat ut din lön, eller kränkande särbehandling. Man behöver kunna styrka att man gjort konstruktiva försök att lösa situationen. 

Hälsoskäl ska vara styrkta med läkarutlåtande och det krävs att du innan uppsägningen har träffat en läkare som styrker att du inte kan utföra ditt arbete samt att det inte finns annat arbete hos arbetsgivaren som du kan ta. Försök till omplacering ska ha gjorts.

45 dagar om du sagt upp dig själv
Om vi bedömer att du saknar giltiga skäl för din uppsägning riskerar du att bli avstängd från rätten till arbetslöshetsersättning under viss tid. 

Har du sagt upp dig själv är den vanligaste avstängningstiden 45 ersättningsdagar. Under avstängningstiden ska du deklarera dina kassakor   tidrapporter och skicka dem till oss.

Som avstängningsdag räknas dag då du annars skulle ha fått arbetslöshetsersättning eller dag då du arbetat minst tre timmar.

De 45 avstängningsdagarna ska fullgöras inom 112 kalenderdagar, räknat från dagen efter din sista anställningsdag.
Efter tre gånger förlorar du ersättningsrätten
Om du säger upp dig utan giltigt skäl tre gånger inom samma ersättningsperiod förlorar du rätten till ersättning och måste då uppfylla villkoren på nytt för att ha rätt till en ny ersättningsperiod.
 
Så mycket ersättning får du 
Hur stor din ersättning från oss blir beror bland annat på hur länge du varit medlem hos oss, hur mycket du arbetat samt vilken inkomst du haft.

En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar. Har du barn under 18 år när din ersättningsperiod tar slut får du ytterligare 150 ersättningsdagar.

Du kan maximalt få ersättning för fem dagar per vecka, i genomsnitt 22 dagar per månad.
Inkomstbaserad ersättning ger maximalt 1 200 kronor om dagen

Om du varit medlem i en arbetslöshetskassa i tolv månader uppfyller du medlemsvillkoret. Uppfyller du även arbetsvillkoret inom medlemstiden får du arbetslöshetsersättning baserad på din tidigare inkomst. Detta innebär i praktiken att du kan få som högst 80 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst och maximalt 1 200 kronor per dag.

För att få en dagpenning på 1 200 kronor ska man ha tjänat minst 33 000 kronor det senaste året innan arbetslösheten.

Detta gäller under de första 100 ersättningsdagarna. Från dag 101 är sjunker ersättningsnivån till 80 procent, men högst 1 000 kronor per dag. Från dag 201 sjunker ersättningsnivån till 70 procent, men högst 1 000 kronor per dag.

Grundersättningen ger maximalt 510 kronor om dagen
Du kan beviljas grundersättning om du uppfyller ett arbetsvillkor men inte har varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader. Detta gäller även om du har varit medlem i tolv månader men inte uppfyller arbetsvillkoret inom medlemstiden.

Om du arbetat i genomsnitt 40 timmar per vecka är den högsta dagpenningen  högsta dagpenning enligt grundersättningen 510 kronor per dag. Detta belopp minskar proportionerligt om du arbetat deltid.

Läs mer

Smidigt

Vanliga frågor under din arbetslöshet

 • För att du ska kunna skicka in din tidrapport för en vecka så måste hela veckan ha passerat.

  Du kan alltså tidigast skicka in din tidrapport för veckan som har varit på måndagen veckan därpå.

  Du ska endast skicka in tidrapporter från och med den första veckan du vill ansöka om ersättning för.

 • Hur stor din ersättning från oss blir beror bland annat på hur länge du varit medlem hos oss, hur mycket du arbetat samt vilken inkomst du haft.

  En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar. Har du barn under 18 år när din ersättningsperiod tar slut får du ytterligare 150 ersättningsdagar.

  Du kan maximalt få ersättning för fem dagar per vecka, i genomsnitt 22 dagar per månad.

  Inkomstbaserad ersättning ger maximalt 1 200 kronor om dagen.

  Om du varit medlem i en arbetslöshetskassa i tolv månader uppfyller du medlemsvillkoret. Uppfyller du även arbetsvillkoret inom medlemstiden får du arbetslöshetsersättning baserad på din tidigare inkomst. Detta innebär i praktiken att du kan få som högst 80 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst och maximalt 1 200 kronor per dag.

  För att få en dagpenning på 1 200 kronor ska man ha tjänat minst 33 000 kronor det senaste året innan arbetslösheten.

  Detta gäller under de första 100 ersättningsdagarna. Från dag 101 är sjunker ersättningsnivån till 80 procent, men högst 1 000 kronor per dag. Från dag 201 sjunker ersättningsnivån till 70 procent, men högst 1 000 kronor per dag.

  Grundersättningen ger maximalt 510 kronor om dagen

  Du kan beviljas grundersättning om du uppfyller ett arbetsvillkor men inte har varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader. Detta gäller även om du har varit medlem i tolv månader men inte uppfyller arbetsvillkoret inom medlemstiden.

  Om du arbetat i genomsnitt 40 timmar per vecka är den högsta dagpenning enligt grundersättningen 510 kronor per dag. Detta belopp minskar proportionerligt om du arbetat deltid.

 • Om du har avslutat din anställning på egen begäran eller orsakat att arbetsgivaren sagt upp dig ska du skicka oss en förklaring och underlag som visar varför din anställning har upphört.

  Finns det förhandlingsprotokoll mellan till exempel ditt fackförbund och din arbetsgivare ska du skicka med det. Vi behöver underlagen för att bedöma om du har haft giltiga skäl för att sluta din anställning.

  Giltiga skäl för att slippa avstängning

  För att inte bli avstängd från rätten till ersättning krävs det mycket starka skäl, till exempel hälsoskäl, att arbetsgivaren inte betalat ut din lön, eller kränkande särbehandling. Man behöver kunna styrka att man gjort konstruktiva försök att lösa situationen. 

  Hälsoskäl ska vara styrkta med läkarutlåtande och det krävs att du innan uppsägningen har träffat en läkare som styrker att du inte kan utföra ditt arbete samt att det inte finns annat arbete hos arbetsgivaren som du kan ta. Försök till omplacering ska ha gjorts.

  45 dagar om du sagt upp dig själv
  Om vi bedömer att du saknar giltiga skäl för din uppsägning riskerar du att bli avstängd från rätten till arbetslöshetsersättning under viss tid. 

  Har du sagt upp dig själv är den vanligaste avstängningstiden 45 ersättningsdagar. Under avstängningstiden ska du deklarera dina tidrapporter och skicka dem till oss.

  Som avstängningsdag räknas dag då du annars skulle ha fått arbetslöshetsersättning eller dag då du arbetat minst tre timmar. De 45 avstängningsdagarna ska fullgöras inom 112 kalenderdagar, räknat från dagen efter din sista anställningsdag.

  Efter tre gånger förlorar du ersättningsrätten
  Om du säger upp dig utan giltigt skäl tre gånger inom samma ersättningsperiod förlorar du rätten till ersättning och måste då uppfylla villkoren på nytt för att ha rätt till en ny ersättningsperiod

 • De första  två ersättningsdagarna du är arbetslös kallas för karensdagar. För dem får du ingen ersättning. 

  Varje gång du påbörjar en ny ersättningsperiod ska du göra två dagars karens. Det är först efter dessa två din ersättningsperiod börjar.

  En karensdag är en dag som du skulle ha fått arbetslöshetsersättning för. Det är därför viktigt att du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

  Karensen ska klaras av inom en tolvmånadersperiod och dras bara en gång. Har man haft ett kortare uppehåll på mindre än 12 månader dras ingen ny karens,

  Under perioden 3 januari 2022 till 1 januari 2023 är karensvillkoret tillfälligt sänkt till två dagar.

 • Ett arbete ska alltid styrkas med arbetsgivarintyg, som din arbetsgivare fyller i. Det är din arbetade tid under de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös som ska styrkas. 

  Vi använder ditt arbetsgivarintyg som underlag för att bedöma om du kan få arbetslöshetsersättning och i så fall hur mycket.

  På Mina sidor kan du begära att din arbetsgivare fyller i ett arbetsgivarintyg. Din arbetsgivare fyller i  intyget i intyget på www.arbetsgivarintyg.nu och du godkänner det via Mina sidor. Arbetsgivarintyget fylls i för de senaste tolv månaderna du har arbetat. Har du haft flera anställningar behöver vi ett arbetsgivarintyg från varje enskild arbetsgivare. Under fliken Arbetsgivare här på webbplatsen finns mer att läsa om hur intyget fylls i.
  Du måste också skicka in Arbetsgivarintyg till oss på begäran, till exempel när din anställning är avslutad eller vid pågående deltidsanställning.

 • Vanliga frågor för arbetssökande
Kontakt