Tidrapport

Här hittar du information om vad en tidrapport är, varför man ska skicka in sin tidrapport och mycket mer.

Du hittar även svar på de vanligaste frågorna kring tidrapporter.

Mina Sidor

hero

Vad är en tidrapport?

En tidrapport är en rapport du skickar in till a-kassan för att redovisa vad du har gjort under veckan du vill ansöka om ersättning för.

Guide

Har du frågor kring hur man tidrapporterar så får du gärna titta på vår videoguide för hur man gör.

Så här tidrapporterar du


På Mina sidor ansöker du om ersättning genom att fylla i en tidrapport. Tidrapporten är underlaget för utbetalning av din ersättning.

På tidrapporten ska du fylla i dina uppgifter om arbetslöshet, sjukdom, arbete med mera för alla veckodagar, även lördag och söndag.

Du väljer själv hur ofta du vill skicka in tidrapporten. Du ska inte skicka in tidrapporten innan veckan som den gäller för har passerat. 

Om din tidrapport inte kommer in inom nio månader från den sista dagen på rapporten är rätten till ersättning för den veckan förlorad, om det inte finns synnerliga skäl.

 
Så fyller du i din tidrapport
 
 
•    Hela tidrapporten ska vara ifylld, även lördag och söndag. 
 
•    Du ska inte skicka in din tidrapport förrän tiden som tidrapporten avser har passerat. 
 
•    Har du varit sjuk, haft föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning är det viktigt att du fyller i det på tidrapporten. 
 
•    Har du varit förhindrad från att söka arbete någon dag är det viktigt att du fyller i att du inte kan ta arbete den dagen. 
 
•    Om du arbetar deltid och har en anställning med fast omfattning (procent av heltid) ska du alltid fylla i den procentsats som du är anställd för att arbeta, till exempel 50 procent. Tid som du arbetar utöver den överenskomna omfattningen fyller du i som timmar på respektive dag. 
 
•    Har du en behovsanställning/timanställning fyller du i de timmar som du arbetat. 
 
•    Ingår betald jourtid i din anställning ska jourtiden alltid fyllas i som arbetad tid. Även sovande jour ska redovisas. Under jourtiden står du till arbetsgivarens förfogande för att kunna utföra en arbetsinsats om behov uppstår och anses inte vara arbetslös.  
 
•    Om du har aktivitetsstöd från Försäkringskassan redovisar du denna/dessa som dagar då du inte kunnat arbeta. 
 
•    Om du påbörjar arbete (heltid, deltid eller timanställning) under samma vecka som du fyller i din tidrapport är det viktigt att du ändå fyller i hela din tidrapport, även lördag och söndag. Du ska dock bara markera arbete på lördag och söndag om du faktiskt har arbetat dessa dagar. I annat fall fyller du i arbetslös dessa dagar. 
 
Fyll i föräldrapenning 
 
Föräldrapenning ska redovisas på tidrapporten. Även om föräldrapenning på helgen inte påverkar din ersättningsrätt måste den ändå redovisas så att dina uppgifter hos oss och Försäkringskassan stämmer överens. Det gäller oavsett om du tar ut föräldrapenning med sjukpenningnivå eller lägstanivå. 
 
Samstämmiga uppgifter 
 
I det fall du har ¾ sjuk- eller föräldrapenning ska du använda dig av rutorna för ½ och ¼ sjuk/föräldrapenning. Tar du ut föräldrapenning på helgen påverkar det inte din rätt till ersättning från oss, men du ska ändå fylla i föräldrapenning på kassakorten så att din redovisning till oss stämmer med de uppgifter du lämnar till Försäkringskassan. 
Om du tar ut föräldrapenning fem vardagar per vecka räknas du som föräldraledig på heltid.  
 
Fyll i sjukdom 
 
Sjukdom ska fyllas i på dina tidrapporter - även på lördagar och söndagar. I det fall du har ¾ sjuk ska du använda dig av rutorna för ½ och ¼ sjuk/föräldrapenning 
Om du har en fast deltidsanställning ska du fylla i tidrapporten med fast omfattning samt de dagar som du är sjuk.
 
Förhindrad från att söka eller ta arbete 


Har du varit förhindrad från att söka eller ta arbete under en dag så är det viktigt att du redovisar det på din tidrapport genom att fylla i rutan "kan inte ta arbete". 


Redovisa jourtid 
 
Ingår betald jourtid i din anställning ska jourtiden alltid redovisas som arbetad tid på tidrapporten. Även sovande jour ska redovisas. Under jourtiden står du till arbetsgivarens förfogande för att kunna utföra en arbetsinsats om behov uppstår och anses inte vara arbetslös. 
 
Fyll i schemalagd arbetstid 
 
Vi har många medlemmar som arbetar med schemalagd arbetstid/anställning med fast omfattning. För att du som har denna typ av anställning och samtidigt får ersättning från oss ska få rätt ersättning krävs det att du fyller i dina tidrapporter på rätt sätt. 
 
Om du får eller har ett arbete med en fast omfattning ska du fylla i de rutor som avser procentsats. Det viktiga är att din ifyllda arbetstid är lika med den arbetstid som senare redovisas per månad på arbetsgivarintyg. Detta för att du inte ska riskera att bli återbetalningsskyldig. 
 
Fyll i semester 
 
När du är arbetslös är förutsättningen för att du ska ha rätt till arbetslöshetsersättning att du vill och kan ta arbete. Vill du resa bort eller bara ta ledigt från arbetssökandet ett tag innebär det att du inte har rätt till ersättning från oss för tiden du är ledig. 

Ange att du inte kan ta arbete på dina tidrapporter de dagar som du inte står till arbetsmarknadens förfogande. Rutorna för semester är till för dem som har semester från en anställning. 

Semesterdagar är alltid hela dagar 
Om du har ett deltidsarbete har du rätt att vara ledig för semester. Det kan också vara så att du måste ta ut ledighet i semester fastän du kanske hellre skulle vilja arbeta, till exempel om arbetsplatsen stänger för semester. Semesterdagar är alltid hela dagar. 
 
Skulle du ta semesterledigt en enstaka dag räknas det som om du har semester hela dagen även om du i vanliga fall skulle ha arbetat mindre än åtta timmar den aktuella dagen. 
Alla dagar ska redovisas 
 
Vid längre semesterledighet räknas även arbetslösa dagar som semesterdagar om de ligger mellan dagar som du är semesterledig. Du som normalt får arbetslöshetsersättning någon eller några dagar per vecka har inte rätt till någon arbetslöshetsersättning alls för vecka eller veckor där du tar ut hela veckoarbetstiden som semester. 
 
På dina tidrapporter ska du fylla i semester alla dagar hela semesterperioden. 
 
Exempel: Du som vanligtvis arbetar måndag, tisdag och fredag och tar semester dessa dagar har inte heller rätt till ersättning för onsdag och torsdag. På din tidrapport ska du fylla i semester hela veckan. 
Du som har din veckoarbetstid förlagd till fem dagar per vecka för att sedan vara arbetsfri i fem dagar har inte heller rätt till ersättning under den vecka eller de mellanliggande veckor som du har semester. Om du skulle ha arbetat vecka 28, 30 och 32 om det inte hade varit för semesterledigheten ska du fylla i semester alla dagar under veckorna 28, 29, 30, 31 och 32. 
 
För dig som arbetar extra samtidigt som du får ersättning 
 
Om du varit heltidsarbetslös och får ett deltidsarbete är det viktigt att du anmäler det till oss med en gång så får du veta hur arbetet påverkar ersättningen. Du styrker din anställning genom att skicka in ett anställningsbevis. Du ska också kryssa i rutan för att du påbörjat en anställning på tidrapporten. När du har du en timanställning ska du fylla i exakt det antal timmar du arbetar, dag för dag, på tidrapporten. Även arbete som du utför på kvällar och helger måste tas med. Om du arbetar ett helt dygn ska du fylla i totalt 24 arbetade timmar.  
 
Deltidsarbete 
 
Du som arbetar deltid med fast arbetstid och månadslön ska inte redovisa arbetet timme för timme. Du ska i stället redovisa anställningens omfattning på tidrapporten. Arbetar du till exempel 75 procent så är omfattningen av anställningen 75 procent som du ska fylla i. Om du har jobbat över eller jobbat extra ska du fylla i det som timmar utöver anställningens omfattning. 
 
Har du ojämnt schema och till exempel arbetar heltid en vecka och är ledig nästa vecka ska du ändå redovisa anställningens omfattning på tidrapporten varje vecka. Kontakta oss om du har funderingar om hur du deklarerar deltidsarbete. 
 
Tillfällig anställning på heltid 
 
Har du en tillfällig anställning på heltid ska du meddela Arbetsförmedlingen och behöver då inte skicka in några tidrapporter. Om din tillfälliga anställning på heltid börjar mitt i en vecka ska du fylla i åtta timmar arbete från och med den veckodagen du börjar arbeta. På helgen fyller du i arbetslös om du inte har jobbat dessa dagar. Har du jobbat så skriver du antalet timmar du arbetat. Efter första arbetsveckan behöver du inte längre skicka in några tidrapporter. 
 
Ideellt arbete i kombination med arbetslöshet 
 
Om du arbetar ideellt i en förening utan vinstintresse hindrar det inte dig från att få ersättning om du är berättigad till det. 
Skulle ditt engagemang vid något tillfälle hindra dig från att ta arbete ska du fylla i det på tidrapporten. 
Får du ersättning för det arbete du utför ska du fylla i de timmar du arbetar som arbete. 
Meddela oss alltid om du har ett ideellt arbete och sänd in underlag om du har. 
 
Uppdragstagare, frilans, egenanställd 
  
Kontakta oss alltid innan du påbörjar ett arbete som innebär någon form av uppdrag, Fyll i formuläret uppdragstagare/frilans/egenanställd som du hittar under e-tjänster på Mina sidor. Finns det uppdragsavtal laddar du även upp det. 

När du tar ett uppdrag gör a-kassan en bedömning om du ska ses som företagare (självständig uppdragstagare) eller som anställd (osjälvständig uppdragstagare). Om vi ser dig som anställd kan du få ersättning för arbetslös tid under uppdragets gång. Ses du i stället som en företagare måste all verksamhet vara helt avslutat innan du kan få ersättning. Kontakta oss alltid innan du påbörjar ett arbete som innebär någon form av uppdrag, 
 
Självständig uppdragstagare 
 
Om du arbetar som en självständig uppdragstagare kan du inte samtidigt få ersättning, då jämställs du med en företagare i arbetslöshetsförsäkringen. Självständig uppdragstagare är du om du till exempel har F-skattsedel eller om du arbetar utan uppdragsgivarens kontroll avseende plats, tidsåtgång och utförande av uppdraget. Ofta har du då flera uppdragsgivare och söker själv efter nya uppdrag. 
 
Osjälvständig uppdragstagare  
 
En osjälvständig uppdragstagare kan få ersättning mellan uppdragen på samma sätt som en anställd kan få ersättning för icke arbetad tid, då osjälvständig uppdragstagare jämställs med en anställd i arbetslöshetsförsäkringen. Osjälvständig uppdragstagare är du om din uppdragsgivare har kontroll över tidsåtgång, plats och utförande av uppdraget. Oftast har du då en eller ett par uppdragsgivare.  

Ett krav för att du ska kunna jämställas med en anställd är att du är beredd att ta annat arbete än sådant som utförs genom uppdrag 
 
Egenanställningsföretag 
 
Även när du tar uppdrag via ett egenanställningsföretag, exempelvis Frilans Finans, Cool Company eller Bolagsbolaget behöver vi göra en bedömning om hur självständig du är i förhållande till din/dina uppdragstagare för att bedöma om du har rätt till ersättning eller inte, Egenanställningsföretaget är endast en mellanpart mellan dig och din uppdragsgivare. 
 
Fyll i formuläret uppdragstagare/frilans/egenanställd som du hittar under e-tjänster på Mina sidor. Finns det uppdragsavtal laddar du även upp det. 

 

Fyll i konstnärligt arbete 
 
För dig som har konstnärligt arbete gäller speciella regler när du fyller i en tidrapport. Med konstnärligt arbete menas arbete som musiker, sångare, skådespelare eller annat artistiskt arbete. 
Kontakta oss alltid när det gäller konstnärligt arbete så kan vi hjälpa dig så att dt blir rätt. Det är bra om du sänder in kontrakt/anställningsavtal så snart som möjligt. 

 

Läs mer

Vanliga frågor angående tidrapporter

 • För att du ska kunna skicka in din tidrapport för en vecka så måste hela veckan ha passerat.

  Du kan alltså tidigast skicka in din tidrapport för veckan som har varit på måndagen veckan därpå.

  Du ska endast skicka in tidrapporter från och med den första veckan du vill ansöka om ersättning för.

 • Om du lämnar in felaktig information på dina tidrapporter så kan det leda till att du får ersättning utbetalt som du inte är berättigad.

  Får du ersättning utbetalt felaktigt så kan du bli återbetalningsskyldig och i vissa fall förlora ditt medlemskap och bli polisanmäld.

  Har du lämnat in felaktiga uppgifter på din tidrapport så är det viktigt att du kontaktar oss direkt.

 • Har du ansökt om ersättning från Försäkringskassan så är det viktigt att du redovisar det på din tidrapport.

  dagen/dagarna du har ansökt om ersättning från Försäkringskassanfyller du i rutan "Sjuk/VAB/Föräldrapenning".
  Klicka på rutan "Sjuk/VAB/Föräldrapenning" och välj den procentsats du har ansökt om ersättning från Försäkringskassan för den dagen.

  Väljer du till exempel 50% i rutan "Sjuk/VAB/Föräldrapenning" så räknar systemet automatiskt ut att du är arbetslös de resterande 50% av dagen.
  Du ska alltså bara fylla i rutan "Sjuk/VAB/Föräldrapenning".

 • Har du varit sjuk så är det viktigt att du redovisar det på din tidrapport oavsett om du har ansökt om sjukpenning från Försäkringskassan eller inte.

  Har du varit sjuk så fyller du i rutan "Sjuk/VAB/Föräldrapenning"tidrapporten.

 • Har du haft semester under tiden då du har varit arbetslös och ansöker om ersättning från en a-kassa så är det viktigt att du redovisar det på din tidrapport.

  Har du haft betald semester så fyller du i rutan "semester" på din tidrapport.

  Har du haft obetald semester så fyller du i "Kan inte ta arbete" på din tidrapport.

 • Om du arbetar under tiden du är arbetslös och ansöker om ersättning så är det viktigt att du redovisar det arbetet på dina tidrapporter.

  Har du en timanställning eller en behovsanställning så redovisar du det arbetet genom att fylla i så många timmar som du har arbetat i rutan "arbete" på den dagen du har utfört arbetet.

  Har du en fast deltidsanställning på till exempel 25% så fyller du i 25% i rutan där det står
  "Fyll i den omfattningen du är anställd i procent".

  Har du en fast deltidsanställning och har arbetat extra timmar utöver dina fasta procentsats så fyller i din fasta arbetsprocent i rutan "Fyll i den omfattningen du är anställd i procent" och sedan fyller du i dom extra timmarna som du har arbetat på den dagen då du har utfört arbetet i rutan "arbete"

 • Har du varit förhindrad från att söka eller ta arbete under en dag så är det viktigt att du redovisar det på din tidrapport genom att fylla i rutan "kan inte ta arbete".

 • Kontakta oss alltid innan du påbörjar ett arbete som innebär någon form av uppdrag. Fyll i formuläret uppdragstagare/frilans/egenanställd som du hittar under e-tjänster på Mina sidor. Finns det uppdragsavtal laddar du även upp det. 

  När du tar ett uppdrag gör a-kassan en bedömning om du ska ses som företagare (självständig uppdragstagare) eller som anställd (osjälvständig uppdragstagare). Om vi ser dig som anställd kan du få ersättning för arbetslös tid under uppdragets gång. Ses du i stället som en företagare måste all verksamhet vara helt avslutat innan du kan få ersättning. Kontakta oss alltid innan du påbörjar ett arbete som innebär någon form av uppdrag, 
   
  Självständig uppdragstagare 
   
  Om du arbetar som en självständig uppdragstagare kan du inte samtidigt få ersättning, då jämställs du med en företagare i arbetslöshetsförsäkringen. Självständig uppdragstagare är du om du till exempel har F-skattsedel eller om du arbetar utan uppdragsgivarens kontroll avseende plats, tidsåtgång och utförande av uppdraget. Ofta har du då flera uppdragsgivare och söker själv efter nya uppdrag. 
   
  Osjälvständig uppdragstagare  
   
  En osjälvständig uppdragstagare kan få ersättning mellan uppdragen på samma sätt som en anställd kan få ersättning för icke arbetad tid, då osjälvständig uppdragstagare jämställs med en anställd i arbetslöshetsförsäkringen. Osjälvständig uppdragstagare är du om din uppdragsgivare har kontroll över tidsåtgång, plats och utförande av uppdraget. Oftast har du då en eller ett par uppdragsgivare.  

  Ett krav för att du ska kunna jämställas med en anställd är att du är beredd att ta annat arbete än sådant som utförs genom uppdrag 
   
  Egenanställningsföretag 
   
  Även när du tar uppdrag via ett egenanställningsföretag, exempelvis Frilans Finans, Cool Company eller Bolagsbolaget behöver vi göra en bedömning om hur självständig du är i förhållande till din/dina uppdragstagare för att bedöma om du har rätt till ersättning eller inte, Egenanställningsföretaget är endast en mellanpart mellan dig och din uppdragsgivare. 
   
  Fyll i formuläret uppdragstagare/frilans/egenanställd som du hittar under e-tjänster på Mina sidor. Finns det uppdragsavtal laddar du även upp det. 

 • Om du arbetar ideellt i en förening utan vinstintresse hindrar det inte dig från att få ersättning om du är berättigad till det. 

  Skulle ditt engagemang vid något tillfälle hindra dig från att ta arbete ska du fylla i det på tidrapporten.
   

  Får du ersättning för det arbete du utför ska du fylla i de timmar du arbetar som arbete.
   
  Meddela oss alltid om du har ett ideellt arbete och sänd in underlag om du har. 

 • Ingår betald jourtid i din anställning ska jourtiden alltid redovisas som arbetad tid på tidrapporten. Även sovande jour ska redovisas.
  Under jourtiden står du till arbetsgivarens förfogande för att kunna utföra en arbetsinsats om behov uppstår och anses inte vara arbetslös.

 • För dig som har konstnärligt arbete gäller speciella regler när du fyller i en tidrapport. Med konstnärligt arbete menas arbete som musiker, sångare, skådespelare eller annat artistiskt arbete. 

  Kontakta oss alltid när det gäller konstnärligt arbete så kan vi hjälpa dig så att dt blir rätt.
  Det är bra om du sänder in kontrakt/anställningsavtal så snart som möjligt.
   

Tidrapportera