Arbetsgivarintyg

Hej arbetsgivare!

Arbetsgivarintyg.nu är en e-tjänst som gör det enkelt för arbetsgivare att fylla i och skicka in arbetsgivarintyg digitalt till a-kassan.

hero

Lagen


Kravet på att arbetsgivaren ska utfärda ett arbetsgivarintyg på en särskild blankett regleras i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Sitta vid datorn