Den 1 maj 2021 höjs medlemsavgiften till 140 kronor i månaden

30 april 2021

I samband med pandemin beslutade regeringen snabbt om en rad förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen. Den högsta dagpenningen höjdes från 910 kronor till 1 200 kronor om dagen.

Arbetande elektriker

Så påverkas medlemsavgiften
Samtidigt som höjningen är mycket positiv innebär den också att a-kassornas kostnad för försäkringen, den så kallade finansieringsavgiften, har blivit högre.

Finansieringsavgiften är den del av arbetslöshetsförsäkringen som du som medlem är med och betalar. Cirka 75 procent av din medlemsavgift går till finansieringsavgiften. Resten av din avgift går till främst personal- och IT-kostnader.

Hur mycket varje a-kassa betalar i finansieringsavgift beror på antalet medlemmar och hur mycket pengar som a-kassan betalar ut. Eftersom ersättningsnivåerna har höjts har också finansieringsavgiften ökat.

Styrelsen beslutar om höjning
Riksdagen har beslutat att behålla de höga ersättningsnivåerna i a-kassan fram till år 2023. Därför kommer också våra kostnader till staten att vara fortsatt höga.

Vår styrelse har därför beslutat att höja medlemsavgiften med 20 kronor i månaden från och med den 1 maj 2021.

Fakta: Så här finansieras a-kassan
Pengarna till arbetslöshetsförsäkringen kommer från två håll, dels från den
arbetsmarknadsavgift som alla arbetsgivare och egenföretagare betalar till staten och dels från den finansieringsavgift som alla a-kassor betalar till staten. Storleken på finansieringsavgiften grundas på medlemmarnas genomsnittliga ersättning per dag och det totala medlemsantalet.