Karensvillkoret sänks

21 december 2021

Karensvillkoret sänks från sex dagar till två. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Arbetande elektriker

Riksdagen har beslutat att sänka antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen från sex dagar till två.

Förändringen gäller från och med den 3 januari 2022 och upphör att gälla den 2 januari 2023. Under den aktuella perioden behöver arbetssökande alltså bara fullgöra två karensdagar i samband med att en ersättningsperiod beviljas. Detta gäller även om man fått ett beslut där det anges att man ska fullgöra sex karensdagar. Ändringen gäller dock inte om karensdagarna redan hunnit dras under 2021.