Skattereduktion för medlemsavgiften

8 juni 2022

Från och med halvårsskiftet blir det billigare att vara medlem i a-kassan tack vare en skattereduktion på 25 procent som riksdagen nyligen beslutat om.

Elektriker kollar i ett hisschakt

Som medlem behöver man inte göra något för att få del av reduktionen. Det kommer att skötas automatiskt via slutskattsedeln efter att a-kassorna lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket.

Bestämmelsen gäller från den 1 juli 2022 för avgifter som betalas efter den 30 juni 2022.