Vid årsskiftet höjs åldersgränsen för rätt till ersättning och medlemskap i a-kassan till 66 år

30 oktober 2022

Vid årsskiftet höjs åldersgränsen för rätt till ersättning och medlemskap i a-kassan till 66 år

Spänningsprovare

Höjningen innebär också att åldern när medlemskapet i a-kassan upphör automatiskt höjs till 66 år.

När sker höjningen?

Lagen träder i kraft den 1 januari 2023 och förändringen gäller för dem som fyller 65 år 2023.