Bibehållna regler avseende ersättning per dag och företagare

28 juni 2023

Den 22 december beslutade regeringen att bibehålla nivåerna när det gäller ersättningens storlek.

Arbetande elektriker

Den 22 december beslutade regeringen att bibehålla nivåerna när det gäller ersättningens storlek. Det betyder att vi även fortsättningsvis kommer att ha samma ersättningsnivåer som vi har i dag.

Regeringen fattade även beslut om reglerna som behandlar undantagen för företagare när det gäller femårsregeln samt vilka åtgärder som en företagare får vidta under tid med arbetslöshetsförsäkring. Regeringen beslöt att de undantag som gäller i dagsläget även kommer att gälla under 2023.