Föreningsstämma

11 maj 2022

Vi har vår föreningsstämma den 2 juni klockan 11:30. För mer info - klicka på rubriken.

Inspektör kollar på byggnad

Stämman kommer att hållas på Freys Hotel i Stockholm.

Hur fungerar det?

Vi skickar kallelse till alla ombud och inbjudna. 

Övriga medlemmar som vill delta ska skicka anmälan till Anna-Lena Lindberg, kassaföreståndare anna-lena.lindberg@elektrikernasakassa.se senast den 20 maj.

På stämman tas bland annat beslut om;

Nya stadgar

Rambudget för 2022 och 2023

Årsredovisningen för 2021 

Frågor?

Har du som medlem några frågor om stämman är du självklart välkommen att kontakta oss.