Föreningsstämma 2024

8 maj 2024

Vi har vår föreningsstämma den 28 maj kl 13:30

Vi har vår föreningsstämma den 28 maj kl 13:30

Stämman kommer att hållas på Teams.

Hur fungerar det?

Vi skickar kallelse till alla ombud och inbjudna.

Övriga medlemmar som vill delta ska skicka anmälan till Anna-Lena Lindberg, kassaföreståndare: anna-lena.lindberg@elektrikernasakassa.se senast den 24 maj.

På stämman tas bland annat beslut om:

Rambudget för 2025 och 2026

Årsredovisningen för 2023

Frågor?

Har du som medlem några frågor om stämman är du självklart välkommen att kontakta oss.