Från och med 2024 gäller nya regler för företagare

20 september 2023

Från och med 2024 gäller nya regler för företagare.

BJ_10ALW-1

Detta gäller från och med januari 2024

Om du tidigare haft ersättning från a-kassan och då haft ditt företag vilande, behöver det ha gått minst tre år sedan verksamheten återupptogs för att kunna lägga den vilande igen om du ska söka a-kassa. Har det gått kortare tid behöver verksamheten upphöra helt för att du ska betraktas som arbetslös i försäkringens mening. Du får heller inte ha någon plan på att återuppta verksamheten.

Du anses helt ha upphört med verksamheten när du

• inte äger del i företaget
• inte arbetar i företaget
• inte har väsentligt inflytande över företaget.

Från årsskiftet är det inte längre möjligt att marknadsföra verksamheten under tid med ersättning från oss.