Dags att nominera till styrelsen

4 maj 2023

På Föreningsstämman den 8 juni 2023 ska nya ledamöter väljas. Perioden för att nominera är från den 5 till 19 maj.

Närbild på elektriker som håller i en hjälm och hörselkåpor.

Det är nu dags att nominera ledamöter till styrelsen

3 ordinarie styrelseledamöter
1 styrelsesuppleant
1 förtroendevald revisor ska väljas på stämman
Mandatperioderna är fyra år på samtliga poster.

Nominera här: EasyVote, mellan den 5 och 19 maj 2023. 

• De nominerade ska vara tillfrågade och ha accepterat sitt uppdrag.
• Efter att nomineringarna inkommit kommer valberedningen sammanställa inkomna nomineringar.
• Kassans ombud kommer att välja styrelse den 8 juni på föreningsstämman.

 

Nomineringen ska innehålla:

• Namn
• Personnummer

Frågor besvaras av a-kassans föreståndare Anna-Lena Lindberg via e-post: ombud(at)elektrikernasakassa.se

 

EAKs valberedning

Patrik Ericsson, Lars Pettersson, Roger Person, Fredric Lundahl, Jonas Lindgren och Alexander Björnström.